office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US
Как да измерваме и поръчваме

Точното и правилно измерване на леглото и поръчване на Вашата изтривалка ще Ви спести допълнителни дейности по дообработка на отвора и последващи операции.


При предварително изработен отвор или предварително определени размери
fig. 1


Вариант I - Имате изработен отвор или размерите на отвора са предварително определени, напр. в проект или тн.

За да изработим вашата изтривалка според съществуващия отвор, измерете внимателно ширината и дължината на изтривалката.

Важно:

За дължина се приема размера по посоката на движение - L. Другият размер - перпендикулярно на посоката на движение е ширина - W. (вижте фиг. 1).

За изработването на изтривалката са ни необходими точните размери на отвора, под формата на L = ... и W = ...

Ако изтривалката е със сложна форма следва да ни предоставите точен чертеж и/или шаблон.

Без предварително изработен отвор
fig. 2

Вариант II Нямате изработен отвор.

 

Ако нямате изработен отвор, както и специфицирани размери можете да:

1. Поръчате изтривалката според необходимите Ви размери.

За целта съобразете дължината и ширината съгласно фиг. 1 и ни изпратете размерите на бъдещия отвор.

Изтривалката Ви ще бъде изработена съгласно размерите на отвора.

Например:

Вашия отвор е с размери 100 х 100 см, изтривалката ще съдържа 16 броя броя профили с ширина 6 см всеки и 2,5 см допълващия профил и ще бъде изработена по размера с отклонения +0 - 5 мм

Вижте фиг. 2


Изчисляване точен брой профили
fig. 3

 

2. Ако искате изтривалката да не съдържа допълващ профил , а да съдържа точен брой алуминиеви профили изчислете размера според фиг. 3.

За изработването й отново са ни необходими точните размери на отвора, под формата на L = ... и W = ...

Допълнително под формата на забележка ни уведомете, че изтривалката трябва да съдържа точен брой профили, за да потвърдим Вашите изчисления.Как да сглобим изтривалката и рамката

Според размера на поръчаната изтривалка и начина на транспорт, Вашата изтривалка може да бъде доставена разглобена на модули, навита на руло или директно опакована. Ако изтривалката Ви бъде доставена разглобена на отделни модули, следвайте инструкцията по-долу:

Разопаковане

1. Разопаковайте пакетите, намерете опаковъчния лист и проверете съдържанието на пакета!

 

 

2. Внимателно извадете профилите от опаковките!

 

3. Проверете за драскотини и дефекти!

Подреждане

4. Намерете обозначителните знаци за начало и край на гърба на отделните модули и ги подредете на земята, като следвате означенията!

 

 

5.Извадете от малката найлонова опаковка стоперните винтове и шестограма!

Сглобяване

6. Започнете сглобяването на отделните модули, като приплъзвате двата профила един в друг до мястото за сглобка.

 

Завиване винтове

7. Поставете винтовете от двете страни и ги навийте с шестограма.

 


Повтаряйте това действие докато сглобите всички елементи!

Поздравления - вече сте сглобили изтривалката без рамката

 

Ако изтривалката е сглобена, пропуснете стъпките от 1 до 7

Монтаж на ъглови планки

8. Ако сте поръчали изтривалка с рамка, отделете на страна четирите ъглови планки, профилите за рамки и 16 стоперни винта.

 


9. Обърнете рамковия профил от опаката страна, както е обозначено. Сложете единия край на планката в улея. Плъзнете другия профил, като внимателно вмъкнете другата част от ъгловата планка в улея.

Сглобяване рамка

10. Вземете стоперните винтове и шестограма!

 

Всяка ъглова планка се закрепва с четири винта. С шестограма завивайте по часовниковата стрелка всички стоперни винтове, докато закрепите ъгловата планка.


11. Повторете действията описани в т. 9 и т.10 докато сглобите четирите ъгъла на рамката.


11. Поставете във готовата рамка изтривалката !

Така напълно сглобени, Вашите изтривалка и рамка са готови за полагане в предварително изработено легло.

 

 

 

Как да подготвим отвора за изтривалката

 

За да бъде монтирана изтривалката правилно е необходимо леглото също да бъде изработено според определени правила и изисквания.

Вземане и определяне на размерите

1. Върху пода, където ще правите отвора очертайте размера на изтривалка според размера на поръчаната. Моля, имайте предвид, че размера на отвора трябва да бъде с около 5 мм по-голям от габаритния размер на изтривалката. Внимавайте с ширината и дължината - за дължина се приема размера по посока на движение (L). За ширина се приема размера успореден на касата на вратата (W).

Изрязване на леглото

2. Внимателно изрежете с флекс, като следвате очертанията, след което изкъртете с къртач. Дълбочината на отвора на леглото трябва да бъде ≈ 23-25 мм, но не по-малко от 23 мм. Размерът зависи от височината на рамката. Ако отвора е по-дълбок, може да се наложи да използвате саморазливна шпакловка, подходяща за по-големи дебелини при монтажа на рамката. Проверете отново размера на изрязания отвор.

 

 

 

 

 

Как да монтираме изтривалката и рамката

 

 

За да бъде монтирана Вашата изтривалка правилно, моля следвайте инструкциите по-долу

 

Проверка на размерите на леглото

1. Проверете размерите на леглото, дали съответстват на размерите на изтривалката, която трябва да монтирате, както е показано.

 

Проверка на размерите на изтривалката

 

 

2. Проверете размерите на изтривалката.

Размера на отвора трябва да са с около 5мм по-голям от габаритния размер на изтривалката. Дълбочината на леглото трябва да бъде между 23- 25 мм.

 

Подготовка ъглови планки

 

 

3. Обърнете рамката. С отверка повдигнете леко двата края на всяка ъглова планка, както е показано на фигурата. Обърнете рамката и я поставете в леглото. Използвайте така създадените "крачета", за да нивелирате рамката.


 

Подготовка саморазливна шпакловка

 

 

4. Основата на леглото трябва да е здрава. За да нивелирате основата, използвайте саморазливна шпакловка. Подгответе саморазливната според инструкциите на производителя. Ако е необходимо да повдигате и изравнявате нивото над 3-5 мм може да се наложи използването на специални запълващи смеси, подходящи за големи дебелини.

 

Нивелиране рамка

 

 

5. Поставете рамката в леглото и я нивелирайте. Горният ръб на обкантващия профил трябва да бъде на нивото на пода.

 

Полагане саморазливна шпакловка

 

 

6. Залейте с подготвената саморазливна шпакловка до горния хоризонтален ръб на обкантващия профил, така че изтривалката да "лежи" върху равна основа както е показано на фигурата. "Крачетата" на ъгловите планки се заливат със саморазливна и предотвратяват по-нанатъшното разместване на рамката. Така отпада и необходимостта от закрепването ѝ с дюбели.

 

7. След изсъхването на саморазливната шпакловка и постигането на окончателната ѝ якост, указани от производителя и атмосферните условия, можете да поставите изтривалката.