office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

Общи условия за ползване

HD Doormatting Solutions

Общи условия
Настоящата Интернет страница (наричана по-нататък и “сайт”) е собственост на HD DoorMatting Solutions  и е публикувана под условията на Creative Commons License. Тя е създадена с общоинформационна цел и предоставя основна информация за предлаганите от HD DoorMatting Solutions стоки на клиентите. Независимо от това, никаква част от тази информация не може да бъде третирана като предложение или консултация за закупуване на предлаганите от нас стоки. Освен това следва да имате предвид, че предоставената на сайта информация е възможно да не бъде изчерпателна и точна; тази информация не представлява технически, инвестиционен, правен или друг вид съвет или препоръка.
Ако използвате сайта за препращания към други сайтове, следва да имате предвид, че HD DoorMatting Solutions не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за съдържанието и верността на поместените в тях данни.
Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на HD DoorMatting Solutions.

Отговорности
HD DoorMatting Solutions полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности. HD DoorMatting Solutions не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. Поради това HD DoorMatting Solutions не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, инцидентни, последващи или други вреди и/или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на Интернет страницата на HD DoorMatting Solutions. Самите потребители на нашата Интернет страница са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на сайта.
Оповестената на Интернет страницата ни информация, включваща текстове, цени, описания, фотографии, графики, връзки с други сайтове или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от HD DoorMatting Solutions без предварително предупреждение. Дружеството също така си запазва правото да заличи или премести сайта по всяко време и без предизвестие.
HD DoorMatting Solutions по никакъв начин не гарантира и не може да бъде отговорно за безпроблемния и непрекъснат достъп до Интернет страницата.

Неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни
В някои от разделите на сайта на HD DoorMatting Solutions може да се наложи да посочите Ваши лични данни – имена , ЕГН, адреси, телефон, e-mail или други. Дружеството Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира – например за да бъде ползван Вашия опит като клиент, да Ви бъде предоставена информация за действащи промоции и др. или за да Ви бъде предложена подходяща за Вашата квалификация работа.
Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. HD DoorMatting Solutions не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел.
Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и изполването на информацията по посочения по-горе начин. Ако дружеството промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази информация.
Можете да се запознаете и с Нашата политика за защита на личните данни.

Авторско право
Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на HD DoorMatting Solutions. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други. Всяка информация, снимки, лога и др. могат да бъдат използвани при условие, че източника бъде упоменат чрез директен линк към сайта ни. Наши материали не могат да бъдат публикувани на корпоративни сайтове или да бъдат ползвани с търговска цел.  

HD DoorMatting Solutions ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Published under Creative Commons License