office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

Мисия, визия и цели

HD Doormatting Solutions

Мисията ни е да заемем основния дял от пазара на входни изтривалки на Балканския полуостров и да наложим марката си на Европейския и Световен пазар. Ние виждаме постигането й чрез повишаване на конкурентоспособността на фирмата, внимателен подбор на доставчиците, високо качество на продуктите, чрез повишаване на техническото и технологично развитие и компетентност на персонала.

Визията на HDDMS е иновация във всеки продукт, срочност на производството на продуктите и баланс между отлично качество на продуктите и конкурентни цени. В основата на фирмената ни философия стои разбирането на нуждите на клиенти и нашия стремеж за тяхната удовлетвореност. С разработването и производството на иновативни продукти, бързи производствени срокове и предлагането на висококачествени продукти на конкурентни цени, ние виждаме успешното развитие на нашата фирма и налагането на продуктите ни на пазара.

Целите на управлението на HDDMS са поддържане на постоянно качество на продуктите в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите. Високите изисквания към персонала се съчетават с допълнителни обучения и квалификации. Цели се повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие. Всекидневно работим за създаване на добри взаимоотношения с Клиенти и Доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност.