office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

История на фирмата

HD Doormatting Solutions

Базирайки се на дългогодишния ни опит в областта на проектирането, търговията и монтажа на входни системи, работата ни с различни водещи производители и непосредствения досег с клиентите и потребителите на изтривалки, решихме да започнем разработването и производството на наши собствени, уникални входни почистващи системи.

Месец юни 2011 - започнахме проектирането и разработването на първите серии входни изтривалки - HD60 и Duo. В процеса на проектирането се стремихме да избегнем всички недостатъци на съществуващите системи, да подобрим качествените им параметри без това да доведе до висока цена. Една от основните ни цели беше създаването на изключително устойчив продукт, предназначен за силно и екстремно натоварени области.

Месец август 2011 - след обстойни прочувания, избрахме нашите доставчици на отделните компоненти и материали. Спряхме се на водещи производители с гарантирано качество на продукцията им и поръчахме първоначалните количества материали.

Месец септември 2011 - бяха готови първите тестови продукти от серията HD60 и проведени техните изпитвания.

Месец октомври 2011 - започнахме редовното производство на моделите от серията HD60.

Месец декември 2011 - доброто приемане на продукта от клиенти и дилъри ни доведе до идеята да разработим и другите две системи - HD40 и HD25, базирани на серията HD60 и до края на годината бяхме готови с проектирането им. Поръчахме и първоначалните количества материали, необходими за изработката на тестовите мостри от серията Duo.

Месец януари 2012 - бяхме готови с тестовите мостри на моделите от серията Duo и изпитанията им.

Планираме разработването и на още една продуктова серия - нископрофилната L43, с профил тип рампа, предназначена за слабо натоварени обществени зони и частни домове. Тя ще бъде предназначена за монтаж без направа на легло.

Макар да започнахме своето производство съвсем скоро, вече натрупахме богата клиентска база, множество изпълнени обекти, и най-вече положителните отзиви за нашите изтривалки ни дават самочувствието, че сме създали правилните продукти.