office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

Златни партньори

Нашите златни партньори са търговски фирми, работещи в сферата на строителството и ремонтите. Това са фирми, работещи активно по проекти, но също така и супермаркети, разполагащи със солидна клиентска база. Те са в състояние агресивно да предлагат продуктите ни, като включително ги специфицират още при проектирането на обекта. Тези партньори могат да оценят потенциала на нашите продукти и да планират годишните си обеми.

За да получите статута на наш златен партньор вие трябва да планирате годишен оборот по EXW цени от над 25 000 евро. За всеки 6 месеца вашия оборот не трябва да бъде под 10 000 евро. От нас получавате необходимите ви мостри, каталози и други рекламни материали, както и необходимото обучение за вашите търговци. Ние ви рекламираме на нашия web сайт, като има възможност да добавим директни линкове към вашия корпоративен web сайт и e-mail. Включени сте в стриктната ни политика за защита на проектите.

Вие имате възможност също така да обслужвате нашите бронзови партньори по определени от нас цени, запазвайки изцяло вашите интереси. Освен това ви препращаме запитвания от клиенти от вашия регион. И най-голямото ви преимуществено: вие можете да получите достъп до нашата HDiM програма и с това да се сдобиете със статута на наш премиум партньор. Така вие ще сте в състояние да предлагате почти моментална доставка на вашите клиенти, което ще ви даде и най-голямото пазарно преимущество - бързата доставка.

За повече информация вижте сравнителната таблица.

За повече информация се запознайте с нашата HDiM програма.

Вижте още: