office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

Сребърни партньори

Нашите сребърни партньори са търговски фирми, работещи в сферата на строителството и ремонтите. Това са фирми, работещи активно по проекти, но също така и супермаркети, разполагащи със солидна клиентска база. Те са в състояние агресивно да предлагат продуктите ни, като включително ги специфицират още при проектирането на обекта. Тези партньори могат да оценят потенциала на нашите продукти и да планират годишните си обеми.

За да получите статута на наш сребърен партньор вие трябва да планирате годишен оборот по EXW цени от над 10 000 евро. За всеки 6 месеца вашия оборот не трябва да бъде под 4 000 евро. Достигайки оборот от над 25 000 евро вие автоматично добивате стaутa на наш златен партньор. От нас получавате необходимите ви мостри, каталози и други рекламни материали, както и необходимото обучение за вашите търговци. Ние ви рекламираме на нашия web сайт, като има възможност да добавим директни линкове към вашия корпоративен web сайт и e-mail. Включени сте в стриктната ни политика за защита на проектите.

За повече информация вижте сравнителната таблица.

Вижте още: